Historia

logo_carlisle.png

Przemówienie druha asp. Jarosława Jakubiak na uroczystej zbiórce, 19 czerwca 2021, z okazji przyjmowania Szczepu „Zwierzyniec”, Gromady Zuchów „Leśni Przyjaciele” i 28 Drużyny Harcerzy im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w Carlisle do ZHP.

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie,

Cała przygoda w zasadzie zaczęła się od druhny Edyty Malinowskiej, która to do mnie podeszła pewnego dnia w 2018 roku i zapytała mnie czy nie pomógłbym jej tu w Carlisle rozwinąć ideę harcerstwa. W związku z faktem, że lubię się angażować w różne projekty zwłaszcza tu w Wielkiej Brytanii, gdzie przekazywanie wartości patriotycznych, spędzaniu czasu na łonie przyrody oraz wiary jaką wyznaje powinno być czymś ważnym dla każdego człowieka zwłaszcza młodego jak wy, po blisko dwóch latach, czyli w 2020 r udało nam się oficjalnie założyć i otworzyć próbną jednostkę tu w Carlisle. Były chwile wzlotów i zwątpień. Zafascynowany ideą i wartościami harcerskimi postanowiłem sam wstąpić do organizacji mając 40 lat.

Niestety nie miałem okazji, gdy byłem młody przeżywać tego co Wy teraz Zuchy, Harcerze i Harcerki. Dlatego wykorzystajcie to miejsce i czas dla zdobywania wartości życiowych. Żyjcie tymi wartościami.

Na koniec chciałbym życzyć wpierw Zuchom: kochajcie Boga i Polskę. Bądźcie dzielni oraz z każdym z kim przebywacie by było dobrze. Starajcie się każdego dnia być jeszcze lepszym i nie zapomnijcie być dumnym z tego, że mówicie po polsku i jesteście Polakami!

Do harcerzy i harcerek: Służcie sumiennie Bogu i Polsce nawet tu w Wielkiej Brytanii. Aby na waszym słowie można było polegać jak na Zawiszy. Bądźcie pożytecznymi i nieście pomoc bliźnim. Waszym bratem jest drugi harcerz. Bądźcie jak rycerze – uprzejmi i honorowi. Dbajcie o przyrodę i poznawajcie ją każdego dnia. Słuchajcie swoich rodziców i przełożonych. Oni zawsze chcą dla Was dobrze. Uśmiechajcie się często nawet gdy przychodzi moment smutku. Starajcie się oszczędzać i mądrze gospodarować środkami jakimi dysponujecie. Bądźcie czyści w mowie, myślach i uczynkach i zwalczajcie swoje szkodliwe nałogi przez całe życie.

Czuj i Czuwaj

asp. Jarosław Jakubiak
p.o. Szczepowy 28 Szczep Harcerzy „Zwierzyniec” w Carlisle

Historia Szczepu

SZCZEPOWI DRUŻYNOWI WODZOWIE ZUCHÓW
2020 - Jarosław Jakubiak asp. 2020 - Jarosław Jakubiak asp. 2020 - dhna. Edyta Malinowska