Gdzie jesteśmy

Zbiórki się odbywają w okolicach Carlisle

Harcerzy (11-15 lat): co czwartek od 18:00 do 20:00
Zuchów (7-10 lat): co niedziele od 11:00 do 13:00

Na terenie Carlisle działa również drużyna harcerek

Email: carlisle@hufiecwilno.org.uk